İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKAMIZ

İnsan Kaynakları Politikası’nın amacı, Çağla Yapı vizyon, misyon ve kültürüne uygun insan kaynağı stratejilerini belirleyerek Çağla Yapı ve çalışanlarına değer katmaktır. Çalışan memnuniyetinin yaratılması, çalışanların gelişimlerine katkı sağlanması ve şirket vizyon, misyon ve kültürüne uygun yeni yeteneklerin Çağla Yapı bünyesine kazandırılması İnsan Kaynakları Politikası’nın temel stratejilerini oluşturmaktadır.

BİZE ULAŞIN

Gerekli

Gerekli

Gerekli

Gerekli

Gerekli

Form gönderiliyor...

Sunucu bir hatayla karşılaştı.

Form alındı.

Gerekli

Gerekli

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE TEMEL İLKELERİMİZ

İnsan kaynakları politikasına yön veren bazı temel ilkeler şöyle sıralanabilir

 

3.1. Verimlilik İlkesi

 

Verimlilik ilkesi, işgörenin fiziksel ve düşünsel gücünden en yüksek düzeyde yararlanmayı ve elde edilen verimli çalışma temposunu sürekli kılmayı amaçlar.

 

3.2. İnsancıl Davranış İlkesi

 

Bir işletmenin başarısının gerçek sırrı, ekonomik amaçlar ile sosyal ve insancıl amaçların birlikte izlenmesinde yatar. İşletme, ekonomik amaçlarının yanında, çalışanlarının gereksinimlerini, bilgili kılınmalarını, inisiyatiflerini kullanmalarını sağlamalıdır ki, etkin olabilsin. İşletme, öncelikle çalışanlarının beklentilerini iyi tanımlamalıdır.

 

İnsanı motive eden, genel kabul görmüş 6 maddeyi şöyle sıralayabiliriz;

◦ Yaşam kalitesini yükseltmek

◦ Güvenliği sağlamak

◦ Kişilerarası ilişkileri geliştirmek ve kurumsal bağlılığı arttırmak

◦ Bireyin kendisini tanımasına yardımcı olmak

◦ Yönetsel güç kazandırmak

◦ Bağımsız çalışma ortamı yaratmak

 

3.3. Eşitlik İlkesi

 

İşletme, çalışanlar arasında dil, ırk, cinsiyet, düşünce, inanç ve din ayrılığı gözetmeksizin, işe alımdan işten uzaklaştırmaya kadar eşitlik ilkesine uygun ve yansız bir tutum içinde olmalıdır. Özellikle işe alma ve işte ilerleme konularında fırsat eşitliği tanımalı, çalışanın beceri, bilgi, kişilik ve yeteneklerinindışında başkaca ölçütlere yer vermemelidir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4. Güvence İlkesi

 

Çalışan, ağır bir kusur işlemedikçe işini, statüsünü ve bunlara bağlı diğer haklarını yitirmeyeceğinden emin olmak ister. Her an işini kaybetme korkusu içinde bulunan bir çalışandan verimli bir hizmet beklenemez. Bu nedenle, işletme, çalışanına her türlü kuşkudan uzak, güven içinde bir çalışma ortamı hazırlamalı, geleceğine ekonomik ve sosyal yönden güvenle bakabilmesini sağlamalıdır.

 

3.5. Açıklık İlkesi

 

İnsan kaynakları politikasının başarısı büyük ölçüde açıklık ilkesine bağlıdır denilebilir. İzlenecek politikanın oluşturulmasında olduğu kadar uygulanmasında da tüm çalışanların destek ve katkısı ancak açıklık ilkesinin benimsenmesiyle mümkün olacaktır. Bu ilkenin uygulanması yazılı ve sözlü açıklamalarla gerçekleştirilir. Bu amaçla, işletme içi gazete, dergi, afiş, yeni girenlere verilecek el kitapları, duyurular, toplantılar düzenlenebilir.

 

3.6. Gizlilik İlkesi

 

Çağdaş işletme yönetiminde açıklık ilkesi genellikle benimsenir ve önerilirken, öte yandan gizlilik ilkesinin uygulanması ilk bakışta çelişkili görülebilir ancak özellikle muhasebe ve personel işlerinde belirli konularla sınırlandırılmak koşuluyla uygulanması gerekir. Özellikle personel sicil dosyaları, çalışanların özel bilgileri, değerlemeleri, disiplin cezaları kişiye özel olarak gizli tutulmalıdır.

 

444 78 29

Tasarım: medyamus

Tasarım:  medyamus

Çağla Yapı Dekorasyon İnşaat Ltd. Şti.

 

Madenler Mahallesi

Özçelik Sokak No:3/1

           Y.Dudullu / Ümraniye / İSTANBUL

Telefon:  0 216 540 86 57

Fax     :  0 216 540 8657

Mail    : bilgi@caglayapi.com.tr